polfejs.pl

Blog o biznesie, motoryzacji oraz sporcie.

Finanse

Wykorzystanie opcji w celu zabezpieczenia lub zwiększenia potencjalnych zysków z inwestycji w akcje

Wykorzystanie opcji w celu zabezpieczenia lub zwiększenia potencjalnych zysków z inwestycji w akcje

Inwestując w akcje naszym głównym celem jest osiągnięcie zysków. Drogi ku temu mogą być różne, możemy skupić się na akcjach dywidendowych i ograniczyć się tylko do wypłat dywidend. Gdy aktywa już osiągną oczekiwaną przez nas wartość, możemy też grać na wzrost ich wartości i odsprzedaży aktywów. Niemniej jednak, rynek akcji jest pełen zmienności, co może skutkować zarówno znaczącymi zyskami, jak i stratami. W takiej sytuacji strategie oparte na kontraktach opcji mogą stanowić cenne narzędzie, umożliwiając inwestorom zarówno zabezpieczenie swoich pozycji, jak i potencjalne zwiększenie zysków.

Podstawy wykorzystania opcji

Opcje to instrumenty finansowe, które umożliwiają inwestorom kupno lub sprzedaż aktywa bazowego (takiego jak akcje) w przyszłości po określonej cenie (cenie wykonania) w określonym terminie. Istnieją dwa główne typy opcji: opcje kupna (call) i opcje sprzedaży (put). Opcja kupna daje inwestorowi prawo, ale nie obowiązek, kupienia akcji po ustalonej cenie, podczas gdy opcja sprzedaży daje prawo do sprzedaży akcji po tej samej cenie. To właśnie to prawo, a nie obowiązek rozróżnia opcje od kontraktów terminowych. W przypadku kontraktów terminowych musimy dokonać wykupu lub sprzedaży akcji po ustalonej cenie.

Zabezpieczanie pozycji kontraktami put

Jeżeli obawiamy się spadków cen naszych akcji, możemy wykorzystać kontrakty put do zabezpieczenia swoich pozycji. Zakup opcji put daje im prawo do sprzedaży akcji po określonej cenie, niezależnie od tego, jak bardzo ceny spadną. Jeśli ceny rzeczywiście spadną, inwestor może wykorzystać swoje prawa i zabezpieczyć się przed stratami poprzez sprzedaż akcji po wyższej cenie ustalonej w opcji put.

Zwiększanie zysków kontraktami call

Inwestorzy mogą również wykorzystać kontrakty call w celu zwiększenia potencjalnych zysków z istniejących akcji. Zakup opcji call daje im prawo do kupna akcji po określonej cenie. Jeśli ceny akcji rosną, inwestor może wykorzystać opcję call, kupić akcje po niższej cenie i natychmiast je sprzedać na rynku po wyższej cenie, osiągając tym samym zysk.

Spready opcyjnie – połączenie obu kontraktów

Istnieje wiele zaawansowanych strategii wykorzystujących różne kombinacje kontraktów opcji. Jedną z popularnych strategii jest tzw. „spread opcjowy”, który polega na jednoczesnym zakupie i sprzedaży dwóch lub więcej kontraktów opcji. Spready mogą być stosowane zarówno w celu zabezpieczenia, jak i w celu osiągnięcia zysków z różnicy w cenach opcji. Spread na opcjach jest strategią opcyjną, w której handlując akcjami kupuje się i sprzedaje równą liczbę opcji z tym samym instrumentem bazowym, ale o różnych datach wygaśnięcia i/lub cenach wykonania.

Należy zdawać sobie sprawę, że inwestowanie w kontrakty opcji niesie ze sobą ryzyko, zarówno w kontekście strat finansowych, jak i skomplikowanych aspektów związanych z opcjami. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek strategii opartej na opcjach, inwestorzy powinni zdobyć odpowiednią wiedzę i edukację w tym zakresie. Bardzo ważne jest zrozumienie mechanizmu działania opcji. Mimo iż brzmi to prosto, istnieją różne wariacje tych zleceń.

W przypadku zaawansowanych inwestorów stosowanie strategii opartych na kontraktach opcji może pomóc w zabezpieczaniu swoich pozycji w akcjach, jak i zwiększaniu potencjalnych zysków. W związku z tym, że opcje mogą być skomplikowanym narzędziem, przed ich wykorzystaniem warto zdobyć odpowiednią wiedzę i poradzić się ekspertów. Zrozumienie potencjalnych korzyści i ryzyka jest kluczowe dla skutecznego wykorzystania tych strategii w celu optymalizacji inwestycji w akcje bez narażania się na straty.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij