polfejs.pl

Blog o biznesie, motoryzacji oraz sporcie.

BiznesFinanse

Dywersyfikacja jako element nowoczesnej strategii zarządzania

Dywersyfikacja jako element nowoczesnej strategii zarządzania

Prowadzenie przedsiębiorstwa zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Podejmowane przez firmę różnorodne działania mogą w znacznym stopniu zminimalizować widmo strat i zapobiec niekorzystnym wynikom finansowym.

Wyjaśnienie pojęcia

Dywersyfikacja jest to różnicowanie usług lub asortymentu produkcji, które ma na celu zmniejszenie ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Stosując tę metodę trzeba liczyć się z tym, że istotnie jest szansa na zmniejszenie możliwości strat, ale perspektywa największego zysku zostaje zminimalizowana.

Dywersyfikacji mogą podlegać:

– rynki zbytu
– produkty
– usługi
– źródła finansowania
– technologie
– odbiorcy
– dostawcy
– inwestycje
– ryzyko

Inwestowanie środków finansowych

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na lokowaniu oszczędności w kilka różnych rodzajów aktywów, produktów finansowych i innych. Mówiąc inaczej, jest narzędziem, za którego pomocą możemy podzielić swoje fundusze na kilka grup, które następnie zostaną przeznaczone na zakup różnych dóbr, jak na przykład zasobności:
– pochodzące z poszczególnych gałęzi gospodarki, np.: akcje banków, przedsiębiorstw budowlanych
– z różnych segmentów rynku, np.: akcje, obligacje
– zróżnicowane geograficznie, np.: akcje z różnych państw
– aktywa przedsiębiorstw małych i dużych

Antidotum na ryzyko

Dwersyfikacja polegająca na zakupie aktywów o różnym stopniu ryzyka pozwala na ograniczenie ewentualnych strat. Warto jednak pamiętać, że inwestując tylko w bezpieczne środki, ograniczamy możliwość zysku na wysokim poziomie. Ewentualne spadki wartości niektórych z aktywów mogą zrekompensować straty wzrostem wartości innych.

Dywersyfikacja portfela- założenia

Istnieją teorie, aby przed rozpoczęciem poważnego inwestowania pozbyć się kredytów i pożyczek, spłacić wszelkie możliwe zaległości finansowe. Drugą ważną kwestią jest zbudowanie tak zwanej poduszki finansowej, czyli wyposażenie się w kapitał odłożony na nieprzewidziane sytuacje życiowe. W razie wypadku, choroby, utraty pracy, dany inwestor będzie mógł w każdej chwili sięgnąć po zgromadzone pieniądze.

Możliwości radzenia sobie z ryzykiem

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z pewną niewiadomą. Aby zminimalizować możliwość ewentualnych strat i niepowodzeń z tym związanych warto zastosować metodę, która nazywa się- dywersyfikacja ryzyka. Na czym ona polega?
Otóż wspomniana strategia ma za zadanie zmniejszenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością poprzez jej zróżnicowanie. Chodzi głównie o to, aby straty w jednym sektorze były skompensowane zyskami w innym.
Dywersyfikację możemy wprowadzać za pomocą pozyskania nowych produktów, rynków zbytu, poszerzenia kręgów dostawców. Warto także pomyśleć o zastosowaniu nowych technologii lub rynków.

Rozróżnienie poziomów dywersyfikacji ryzyka

Wyszczególniamy następujące poziomy dywersyfikacji ryzyka:
– wewnątrz jednego rodzaju ryzyka
– pomiędzy różnymi rodzajami ryzyka
– pomiędzy poszczególnymi liniami biznesowymi w obszarze jednego rodzaju ryzyka
– geograficzny

Warto pamiętać, że celem zastosowania wyżej opisanej strategii prowadzenia biznesu jest rozwój przedsiębiorstwa. Może się to stać dzięki pełnemu wykorzystaniu jego aktualnych zasobów i otwarciu się na nowe rynki.

Udostępnij