polfejs.pl

Blog o biznesie, motoryzacji oraz sporcie.

MotoryzacjaTransport

Sprzedaż samochodu – jakie formalności?

Sprzedaż samochodu – jakie formalności?

Aby sprzedaż samochodu mogła przebiec sprawnie, szybko i bezproblemowo należy dopilnować kilku istotnych elementów. Zaniedbania na tym etapie mogą być bowiem źródłem dalszych problemów oraz niepotrzebnego stresu.

Na co należy zwrócić uwagę decydując się na sprzedaż samochodu?

Aby sprzedaż samochodu była możliwa, a pojazd uzyskał zadowalającą cenę warto go odpowiednio przygotować i zaprezentować potencjalnemu nabywcy. Samochód musi być zatem czysty i prezentować się schludnie. Czyszczenie samochodu można przeprowadzić osobiście lub zlecić działania jednej z wielu firm funkcjonujących na terenie kraju. Odpowiednia prezentacja pojazdu obejmuje wykonanie korzystnych zdjęć, które oddają rzeczywisty stan pojazdu i są dołączone do ogłoszenia. Ogłoszenie z kolei powinno zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące pojazdu.Na przykład jego stan techniczny czy datę ostatniego przeglądu. W ogłoszeniu warto wskazać wymienione elementy eksploatacyjne, jak również drobne usterki i niedoskonałości. Ogłoszenie powinno być umieszczone na wielu portalach, w tym zarówno tych darmowych, jak i płatnych.

Na co należy zwrócić uwagę decydując się na sprzedaż samochodu?

Jak oszacować wartość samochodu?

Wycena pojazdu powinna zostać wykonana w oparciu o dane zamieszone na serwisach internetowych poświęconych wycenie aut lub informacje pochodzące z ostatniej polisy AC. Ponadto można skorzystać z płatnej pomocy rzeczoznawcy. Kupujący powinien średnio oszacować wartość swojego pojazdu, a następnie dodać do niej jakiś %, by umożliwić sobie pole do targowania ceny.

Jakie informacje powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży pojazdu?

Każda umowa kupna-sprzedaży powinna zawierać określone informacje. Wśród nich wymienić należy datę i miejsce jej zawarcia, dane dotyczące kupującego i sprzedającego, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego. W umowie należy również zawrzeć informacje na temat pojazdu, w tym jego marki, modelu, roku produkcji, przebiegu, koloru, pojemności silnika, czy numeru VIN. Do umowy należy wpisać ostateczną cenę sprzedaży oraz datę i godzinę przekazania pojazdu nowemu właścicielowi. Ponadto musi on oświadczyć, że zna stan techniczny pojazdu oraz zobowiązuje się do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowa zawarta pomiędzy kupującym, a sprzedającym musi uwzględniać wszystkie dodatkowe dokumenty i informacje podczas sprzedaży samochodu.

Jakie formalności są konieczne po sprzedaży pojazdu?

Jakie formalności są konieczne po sprzedaży pojazdu?

Po sprzedaży pojazdu były posiadacz ma obowiązek zgłoszenia zbycia się pojazdu do właściwego urzędu i ubezpieczyciela. Ze strony kupującego również pojawia się obowiązek przerejestrowania samochodu w przeciągu 30 dni. To nie koniec obowiązków kupującego. Bowiem kupujący musi odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w przeciągu 14 dni. Fakt przeprowadzenia transakcji musi być również zgłoszony do ubezpieczyciela. Sprzedający ma w tym przypadku obowiązek przekazania kupującemu ubezpieczenia OC samochodu, które nowy właściciel może kontynuować lub wypowiedzieć.

Udostępnij